Være med i KVANN?

Deltakelse på flere nivåer

Gratis brukerregistrering

KVANNs nettløsning er bygget slik at alle kostadsfritt kan registrere en brukerprofil, med minimum en e-postadresse, brukernavn og passord, og gjennom dette bli abonnent på nyhetsbrevet som kommer ut med ujevne mellomrom.

Betalt medlemskap

Mye av innholdet på nettstedet vil være åpent for offentligheten, men enkelte sider vil kun være tilgjengelig for betalende medlemmer:

  • tilgang til frø- og plantebytting
  • adgang til å være med i laug, der det meste av aktiviteten vil skje
  • en del av fagstoffet
  • sakspapirer for årsmøtet

Vi har for tiden tre typer medlemskap:

  • Ordinært medlemskap kr 350 /1 år gjeldende fra betalingsdato (gir stemmerett på årsmøtet)
  • Prosjekt-medlemskap kr 500 /1 år gjeldende fra betalingsdato (gir 1 stemme på årsmøtet)
  • Bedriftsmedlemskap kr 500 / 1 år gjeldende fra betalingsdato (gir ikke stemmerett på årsmøtet og er i praksis en form for støttemedlemskap)

Innmelding, betaling og fornyelse skjer automatisk via nettbutikken.

Hvordan fungerer medlemskapet?

Arbeidsgrupper kalt “laug”

Tilgang til planter fra norske klonarkiver og Nordgen

Som medlem i KVANN får du organisert tilgang til frø og plantemateriale fra de norske klonarkivene og de unike samlingene i Nordgen, som gjøres tilgjengelig for medlemmene gjennom samarbeidet med Norsk Genressurssenter (NGRS).

Tilgang til planter fra KVANNs medlemmer

Som medlem i KVANN får du også eksklusiv tilgang til frø og plantemateriale som utveksles mellom medlemmer. Dette kan være materiale som opprinnelig stammer fra uttak fra Nordgen, eller fra andre kilder. Frø og plantematerialet byttes løpende i laugene her på nettsiden.

Opplæring

KVANN arrangerer en rekke kurs og seminarer som skal gjøre det enklere for deg som medlem å lykkes med å dyrke og formere og dele frø og plantemateriale. Mange av kursene er åpne for alle, men medlemmer får rimeligere pris. Medlemmer kan også ta kontakt om de ønsker å arrangere kurs hos seg, så bistår vi med råd om gjennomføring og kursholder.

Frøkurs på litteraturhuset i 2017

Stephen Barstow holder foredrag om stauder, edimentals, skogshager og mye annet.
Andrew McMillion holder kurs og fordrag om frøavl, økologi, drivhusdyrking og selvforsyning hele året.
Yngvil Samuelsberg Thomassen holder kurs og foredrag om fermentering av grønnsaker, naturligbrus – vannkefir, bokashikurs, spiselige ville vekster, innendørskjøkkenhage hele året, så om høsten og vinteren. Eirik Lillebø Wiken holder podekurs.

Lokallag

KVANN har lokale laug for flere fylker og regioner. Hvis ditt fylke mangler og du kunne tenke deg å bidra for å få på plass et lokalt laug, så må du gjerne ta kontakt!