Være med i KVANN?

Deltakelse på flere nivåer

Gratis brukerregistrering

KVANNs nettløsning er fra september 2019 bygget slik at alle kostadsfritt kan registrere en brukerprofil, med minimum en e-postadresse, brukernavn og passord, og gjennom dette bli abonnenet på nyhetsbrevet som kommer ut med ujevne mellomrom.

Betalt medlemskap

Mye av innholdet på nettstedet vil være åpent for offentligheten, men enkelte sider vil kun være tilgjengelig for betalende medlemmer:

  • tilgang til frø- og plantebytting
  • adgang til å være med i laug, der det meste av aktiviteten vil skje
  • en del av fagstoffet
  • sakspapirer for årsmøtet

Vi har for tiden tre typer medlemskap:

  • Ordinært medlemskap kr 250 /1 år gjeldende fra betalingsdato (gir stemmerett på årsmøtet)
  • Familie-medlemskap kr 400 /1 år gjeldende fra betalingsdato (gir 1 stemme på årsmøtet)
  • Bedriftsmedlemskap kr 500 / 1 år gjeldende fra betalingsdato (gir ikke stemmerett på årsmøtet og er i praksis en form for støttemedlemskap)

Innmelding, betaling og fornyelse skjer automatisk via nettbutikken.

///

Hvordan fungerer medlemskapet?

Arbeidsgrupper kalt “laug”

Tilgang til planter fra norske klonarkiver og Nordgen

Som medlem i KVANN får du organisert tilgang til frø og plantemateriale fra de norske klonarkivene og de unike samlingene i Nordgen, som gjøres tilgjengelig for medlemmene gjennom samarbeidet med Norsk Genressurssenter (NGRS).

Tilgang til planter fra KVANNs medlemmer

Som medlem i KVANN får du også eksklusiv tilgang til frø og plantemateriale som utveksles mellom medlemmer. Dette kan være materiale som opprinnelig stammer fra uttak fra Nordgen, eller fra andre kilder.

Opplæring

KVANN kommer til å fortsette å arrangere kurs og seminarer som skal gjøre det enklere for deg som medlem å lykkes med å dyrke og formere og dele frø og plantemateriale. Medlemmer kan ta kontakt om de ønsker å arrangere kurs hos seg, så bistår vi med råd om gjennomføring og kursholder.

Frøkurs på litteraturhuset i 2017

Stephen Barstow holder foredrag om stauder, edimentals, skogshager og mye annet.
Andrew McMillion holder kurs og fordrag om frøavl, økologi, drivhusdyrking og selvforsyning hele året.
Yngvil Samuelsberg Thomassen holder kurs og foredrag om fermentering av grønnsaker, naturligbrus – vannkefir, bokashikurs, spiselige ville vekster, innendørskjøkkenhage hele året, så om høsten og vinteren. Eirik Lillebø Wiken holder podekurs.

Arangementer og aktiviteter

Fra våren 2019 har KVANN en egen eventsekretær, Inger Line Skurdal Ødegård, som kan kontaktes om foreslåtte arrangementer. De ulige arrangementene vil minimum annonseres i kalenderen (kommer ifm implementering av en egen arrangements-modul i nettløsningen).

Årboka

Det gis ut en omfattende årbok før hver sesong og en enklere høstkatalog etter sesongen. Medlemmene skal selv kontakte de som tilbyr frø/planter og avtale bytte. Hvis mulig oppfordrer vi til å bytte, men hvis dette ikke er mulig så vær forberedt på å måtte betale litt. Medlemmer som lister flere sorter i årboka, vil kunne få en del porto/pakkeutgifter og det er rimelig at medlemmer skal få dekt utgiftene med dette. Dette er vanlig praksis i andre frøbytteorganisasjoner også. Men, det er helt opp til den enkelte om man vil få dekt utgiftene eller ikke. Vi setter herved et maks beløp på kr. 20 for en pakke frø og kr. 30 for en forsending med planter/vegativt-formerte vekster såfremt ikke porto overskrider dette beløpet. Det oppfordres til å bytte i den grad dette er mulig!

Årboka for grønnsaker, frukt og bær har hatt følgende struktur:

a) Informasjon om hvordan man bestiller frø/planter;
b) En liste over alle tilgjengelige norske vegativt formerte grønnsaker og hvem som tilbyr sortene (med tilleggsinformasjon hvor dette er tilgjengelig);
c) En liste over alle tilbud på norske bær (utvidet med frukt og nøtter i år);
d) En liste over norske stauder og georginer (foreløpig ikke så mye her)
e) En liste over tilbud av norske frøformerte grønnsaker;
f) En liste over andre nordiske grønnsaker
g) Andre nytteplanter som tilbys av klubbens medlemmer (her finner man et mangfold av grønnsaker/spiselige vekster)

Lokallag

KVANN har pr.dato ikke begynt å etablere lokallag, men vurderer dette løpende i tråd med foreningens utvikling. Laugene gir rom for mange slags fokus, også lokalitet, og først ut er Oslolauget som vil fokusere på urbant landbruk i Oslo-området.

Her er den geografiske fordelingen av KVANNs medlemmer fra våren 2018:

New Report

Close