Frøsalg: Hva lov for hvem ?

Plantejus: Hva er lov for hvem? / Lover og forskrifter (NO) / Globale avtaler mm

Et spørsmål enkeltpersoner og små organisasjoner som KVANN må ha svar på er: hva er lov med hensyn til å produsere, gi bort eller selge frø og plantemateriale? Det er det ikke uten videre enkelt å finne ut av.

Mattilsynet kommer med noen eksempler i sin offisielle veiledning, men denne oversikten gir ikke alle svar. Derfor har vi startet en prosess for å komme til bunns i saken, og for sammenligningens skyld tar vi like godt med alle typer aktører: fra privatperson og frivillig organisasjon til globale selskaper og genbanker. Det som ligger her vil være et bilde av hvor langt vi til enhver tid er kommet, og målet er å lage en best mulig oversikt basert på to “akser”:

  • organisasjonstyper og deres karakteristika
  • lovverk og andre rammer

Her er en start (pr. 25.11.2019):

Org.type Eksempel Generell infoKommersiell/Ikke
Privatperson, hagedyrker I
Næringsdrivende enkeltperson (bonde mm)K
Medlem av frøsamlerorganisasjonI / K ?
Frøsamlerorganisasjon KVANN I / K ?
Community Seed Bank ? FNII / K ?
Bruksgenbank Norges Vel I / K ?
Småbedrift Solhatt K
Nasjonalt forankret bedrift Graminor K
Offentlig nasjonal genbank ? NibioI
Offentlig flernasj. genbank NordGen Crop TrustI
Globale selskaper Syngenta, Bayer K
Global genbank Svalbard Vault I

Mye å lære av den danske debatten omkring 2012

EU lanserte forslag om nytt frødirektiv som vakte sterke reaksjoner og førte til at Kommisjonen trakk forslaget tilbake i 2015. Bakgrunnsinfo:

I Danmark førte debatten til en klargjøring av det som er tema for denne siden, så dette må vi i KVANN skaffe oss oversikt over:

Virkningsfull satirisk illustrasjon som ble laget under debatten

Situasjonen i Norge nå

Mattilsynet har foreslått endringer i Såvareforskriften og behandler nå høringsinnspill. KVANN har ikke sendt inn innspill, men er i dialog med Mattilsynet og Landbruksdirektoratet.

Bakgrunnsinfo

 Denne siden er en spire. Hjelp den å gro.