Schübelers hager

Velkommen til Schübelers hager

Schübelers hager er et nettverk av norske museumshager, prestegårdshager og andre hager med kulturhistorisk verdi. Formålet med nettverket er å ta vare på historiske hager med gamle planter og vekster, og å legge til rette for å videreutvikle hagekulturen og mangfoldet av norske nyttevekster.

Nettverket ble etablert i 2021 etter initiativ fra foreningen KVANN (Kunnskap og vern av nytteplanter i Norge). Rundt 50 hager, museer, bygdetun og foreninger er blitt medlemmer i nettverket siden oppstarten.

Vi ønsker at nettverket skal være et nyttig samarbeidsforum for historiske hager, med utveksling av erfaringer, felles tiltak og kurs. Målet er å sette den enkelte hage i stand til å ta vare på den kulturhistoriske arven, drive med kunnskapsformidling og skape aktiviteter i lokalmiljøet.

Schübelers hager søker om tilskuddsmidler på vegne av alle medlemshagene. Så langt har sparebankstiftelsen DNB støttet ulike utviklingsprosjekter med til sammen 6,45 millioner kroner.

Det koster ingenting å være medlem i Schübelers hager, men vi oppfordrer hagene om å melde seg inn i foreningen KVANN. Hvis du er interessert i å bli medlem i Schübelers hager, send oss en e-post og fortell litt om hagen din: post@schubelershager.no