Vilkår for bruk

– det du lover oss

 Nettstedsjussen: Personvernerklæring -- Nettkapsler -- Vilkår for bruk -- Opphavsrett

Vi regner med at de fleste som tegner brukerkonto eller også medlemskap hos oss har de beste hensikter, bruker sunn fornuft og er ellers opptatt av å sette seg inn i de retningslinjer vi er nødt til å utvikle for å ivareta felleskapets interesser. Men kvann.no er et åpent nettsted, og vi har liten mulighet for å luke bort skadegjørere i forkant. Send oss gjerne tilbakemeldinger til denne siden.

Generelt

Du erklærer ved å registrere medlemskap at du: forplikter deg (evt din bedrift eller organisasjon) til å virke etter foreningens overordnede formål og hensikter.

Jfr. vedtektenes § 4 Medlemmer

Identitet

KVANN er en medlemsorganisasjon og din profil er grunnlag for medlemsregisteret til bruk ifm stemmegivning osv. Derfor må vi be om at du skriver ditt fulle navn i feltet “Navn” i Mine Sider > Profil > Endre. Det gjelder også dere som kun oppretter brukerkonto. (Ditt brukernavn for innlogging på profilen påvirkes ikke av denne innstillingen.) En annen grunn til dette er behovet vi har for å forebygge at skadegjørere oppretter profil.

Du eller bedriften/organisasjonen du representerer erklærer ved registrering av brukerprofil at:

  • du er en reell juridisk person
  • du bruker minst ett fornavn og ett etternavn, helst hele navnet, på personlig brukerprofil
  • du bruker navnet på bedriften på bedriftsprofil
  • du samtykker i at brudd på disse reglene vil medføre at KVANN sletter din profil uten forvarsel og at du samtidig frasier deg krav på tilbakebetaling av kontingent.

Bruk av mediefiler

Det å skanne nettet for ulovlig bruk av mediefiler er en beitemark for spesialister, og det er ingenting man kan gjøre annet enn å betale dersom man får et erstatningskrav. KVANN vil bli rettslig og økonomisk ansvarlig for medlemmenes handlinger på dette området.

Du erklærer ved opplasting at:

  • materialet er noe du har produsert selv eller har hentet fra de kilder KVANN har godkjent (kommer lenke til liste når det er klart)
  • du respekter de lisenser som gjelder for andres materiale
  • tar kontakt med KVANN om du er usikker på om din avtale med rettighetshaver medfører at KVANN også kan ta materialet i bruk, eller om KVANN må inngå separat avtale med rettighetshaver
  • du krediter med tekst og med lenke til kilde avhengig av hvor på kvann.no innholdet skal brukes (det gis veiledning ifm manualer og opplastingssteder)
  • at KVANN kan benytte materialet fritt og dele det videre med tredjeparts samarbeidspartnere som opererer under samme vilkår om åpen deling
  • du samtykker i at brudd på disse reglene vil medføre at KVANN sletter din profil etter 3 gjentatte tilfeller og at du samtidig frasier deg krav på tilbakebetaling av kontingent.

Slik laster du opp medieinnhold. (Det kommer lenke når manualen for dette er ferdig)

/////

Innspill til nettstedjuridisk side

Denne går til webmaster, som svarer dersom det er behov for mer infoutveksling.

Sist oppdatert 16.12.2019 (Dette er en nylig påbegynt side som vil kunne bli endret en del de neste par måneder)