Om oss

KVANN (Kunnskap og Vern Av Nytteplanter i Norge) – Norwegian Seed Savers er det nyeste tilskuddet til frøsamlerorganisasjone i Europa. Foreningen ble stiftet 1. oktober 2016 med utgangspunkt i de tidligere Planteklubbene for a) grønnsaker, potet og urter, b) bær, c) roser, d) stauder, e) inneplanter og f) georginer. Planteklubbene ble etablert i 2005 av Norsk Genressurssenter og Hageselskapet, med Åsmund Asdal som prosjektleder. Asdal er i dag leder av Frøhvelvet på Svalbard.

Den største klubben ble Planteklubben for grønnsaker, potet og urter, koordinert av KVANNs nåværende styreleder Stephen Barstow. Fra oppstarten vokste medlemsmassen raskt ved hjelp av sosiale medier og den globale trenden for grønnsaksdyrking med over 800 registrerte medlemmer over hele landet.

///

KVANN is the norwegian seed savers exchange, working to save heritage plant varieties and to educate the public about their importance for food souvereignty and future food security.