Opphavsrett

Alt innhold og design på kvann.no eies av KVANN, eller produsenter av innhold som KVANN har avtale med. Våre løsninger og rutiner for bruk av innhold skal sikre at vi ikke bruker andres materiale uten å ha innhentet tillatelse. I praksis betyr dette at det meste på kvann.no er produsert av medlemmene selv eller er hentet fra Creative Commons eller Wikimedia Commons, og medlemmene erklærer ved opplasting at materialet kan benyttes av kvann.no og deles med disse under de lisenser som gjelder.

KVANN og nærmeste samarpartner NIBIO deler også bilder, f.eks i forbindelse med potetprosjektet. Se forøvrig julestjerna nedenfor for mer info om dette.

Vi kommer med mer detaljer om mediebruk, inklusive praktisk om hvordan behandle, laste opp, lenke osv.

Vær snill å kun bruke bilder / video dere har produsert selv eller vet det er uproblematisk å bruke, og respekter de lisenser som gjelder og krediter med tekst og med lenke til kilde (som i eksempelet nedenfor).

Det å skanne nettet for ulovlig bruk av mediefiler er en beitemark for spesialister, og KVANN kan bli rettslig og økonomisk ansvarlig for medlemmenes handlinger på dette området.


Foto: Erling Fløistad, NIBIO