Opphavsrett

– fri deling under ansvar som grunnprinsipp

 Nettstedsjussen: Personvernerklæring -- Nettkapsler -- Vilkår for bruk -- Opphavsrett

Alt innhold og design på kvann.no eies av KVANN, eller produsenter av innhold som KVANN har avtale med. Våre løsninger og rutiner for bruk av innhold skal sikre at vi ikke bruker andres materiale uten å ha innhentet tillatelse. I praksis betyr dette at det meste på kvann.no er produsert av medlemmene selv eller er hentet fra Creative Commons eller Wikimedia Commons, evt andre billedressurser som KVANN har avtale med.

KVANN og nærmeste samarbeidspartner NIBIO deler også bilder, f.eks i forbindelse med potetprosjektet. Se forøvrig julestjerna nedenfor for mer info om dette.

Foto: Erling Fløistad, NIBIO