Årsmøtet 17. april 2021 kl.11

1. Registrering av antall stemmeberettigede2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet3. Godkjenning av innkalling og dagsorden4. Godkjenning av…
For å få tilgang til denne siden må du kjøpe Medlemskap - personlig, Medlemskap - bedrift or Medlemskap - prosjekt.