Bli med på laget

KVANN trenger stadig å rekruttere medlemmer til å drive og videreutvikle foreningen.

Vi er for tiden inne i en konsolideringsfase der vi arbeider intenst med å få på plass denne nettløsningen slik at den kan speile organisasjonen og bli det redskapet vi trenger for å kommunisere og arbeide så effektivt som mulig. Så nå er det en god tid å komme inn og bidra med friske øyne og initiativer.

Velkommen skal du være!

Bare send oss litt om dine interesser og hva du kan tenke deg å bidra på her.