Finansiering og økonomi

Bankkonto 1254 62 48354
IBAN: NO6412546248354
BIC-kode: CULTNOK1
Cultura Sparebank
Postboks 6800,
St. Olavs plass,
NO-0130 Oslo
https://www.cultura.no

Vennligst bruk nettbutikken for å tegne eller fornye medlemskap.