Prosjekter

Flere aktiviteter i KVANN er av en slik karakter at de defineres som prosjekter. Dette er spesielt nyttig ifm rapportering til de som har vært med å finansiere dem, som regel Landbruksdirektoratet (Ldir)

Potetprosjektet

Vossakvannprosjektet

Frøprosjektet

Plantedatabase

(Siden er under utvikling)

New Report

Close