Redaksjon

26. februar 2020 ble KVANNs egentlige nettredaksjon etablert. Redaksjonen består av nettredaktør Lone Dybdal og redaksjonsmedlem Rebekka Bond. Redaksjonen er foreløpig helt i startgropa med sitt arbeid, og vi vil gjerne utvide redaksjonsgruppa med flere skriveglade medlemmer. I tillegg til at redaksjonen selv vil produsere materiale ønsker vi å publisere faglige tekster fra medlemmene. Som det var snakk om på årsmøtet i 2019 ser vi for oss at for eksempel laugene kan ha faste spalter hvor laugsmedlemmer skriver om sitt arbeid.

Bare ta kontakt om du ønsker å bidra til innhold på nettstedet vårt!

Kilde: Wikimedia

New Report

Close