Planteutveksling

Muligheten for å bytte frø med andre medlemmer er en av kjernefunksjonene i en frøsamlerforening. I tillegg kommer at KVANN er portalen for publikum til Genressurssenteret og Nordgens samlinger.

Den nye nettløsningen er bygget slik at tilgangen til disse ressursene enkelt kan åpnes for brukere med aktivt medlemskap i foreningen. Dette området på kvann.no vil etter hvert som vi får videreutviklet nettstedets funksjonalitet bli gradvis endret. Inntil videre finner du: