Årbok og høstkatalog

Den tidligere PDF-katalogen, Årboka og høstkatalogen, vil ikke lenger være nødvendig, men de som er produsert gjennom årene kan nå brukes i et forsøk på å rekonstruere minst noen av rutene plantematerialet har tatt, i stor grad selvfølgelig med en startadresse et sted i Malvik.

Takk, Stephen, for at du har lagt ned så mye nøyaktig og samvittighetsfullt arbeide i å lage disse katalogene i alle disse årene fra 2005 i de tidligere Planteklubbene og i KVANN fra 2017. De har vært hjertet i nettverket, etterlengtet hver vår og høst, og denne digitale katalogen bygger direkte på prinsippene du har utviklet der!

/////

The former PDF-catalogue,  the Yearbook and the Autumn Catalogue, will no longer be necessary, but those produced over the years may now be used in an attempt to reconstruct at least some of the paths plant material have taken, to a large extent of course with a starting address somewhere in Malvik.

Thank you, Stephen, for having put so much meticulous work into making the Yearbook and the Autumn Catalogue all those years from 2005 in the former Plant Clubs (Planteklubbene) and within KVANN from 2017. They have been the heart of the community, much anticipated every spring and autumn, and this digital catalogue builds directly upon the principles laid down there!