Årbok og høstkatalog

Årboka og høstkatalogen har i mange år vært ryggraden i de tidligere planteklubbene og fra 2017 i KVANN, siden det er her informasjon om hva medlemmer tilbyr av plantemateriale listes. Dette arbeidet er i hovedsak gjort av Stephen Barstow, primus motor i dette arbeidet fra starten i 2005, med bidrag fra koordinatorer av planteklubbene, i KVANN videreført som laug.

Siden tilgang til plantebytting er en av de viktigste funksjonene av å være betalende medlem, er denne siden lukket for andre.