Podekurs i Hurdal

17. februar 2018 arrangerte Ebbe Dam Meinild i økolandsbyen podekurs i samarbeid med KVANN. KVANNs Eirik Lillebøe Wiken var instruktør. … Les mer