Innspill til Stortinget

Klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser – genressursene må med! KVANN deltok torsdag 7. februar i … Les mer

Frøkurs i Stavanger

KVANN innbyr medlemmer og andre interesserte til kurs i frødyrking/frøsamling, foredrag om nyttevekster, hagevandring og frøbytte mm. helgen 27. og … Les mer

Nybegynnerkurs i frøsamling

Det var så stor interesse da KVANN inviterte til nybegynnerkurs i frøsamling på Litteraturhuset i Oslo Søndag 29. oktober 2017 at … Les mer