Vi søker flere styremedlemmer

Styret har ansvaret for foreningens daglige drift og de beslutningene som må tas for å bygge opp organisasjonen. Det er en krevende oppgave i en startfase, da mye må designes fra bunnen. Det er imidlertid svært givende å vite at man bidrar til å bygge opp en organisasjon som skal være forkjemper for å ivareta gamle kulturplanter, tradisjonelle vekster og enkelte relativt nylig utviklede norske plantesorter og plantemangfold!

Vi trenger mennesker som ønsker å bidra i dette arbeidet. Veldig gjerne med plantekunnskap, men det viktigste er at man har tid og lyst. Vi kommer også til å trenge ”planteansvarlige” for ulike grupper med planter, som poteter, Brassica (kål), belgvekster, løk og andre grupper av planter som passer å slå sammen. Den planteansvarlige får ansvar for kartlegging av hvor de ulike plantene dyrkes, at ting gjøres på en fornuftig måte i forhold til å bevare plantene rene og sykdomsfrie, og at vi ikke mister materiale.

Mens vi jobber med organisasjonsbygging og plantebevaring må vi samtidig ha søkelys på at vi skal ha det fint sammen. Facebook-gruppen vår er et godt eksempel på hvor bra miljøet blir når man er raus, har takhøyde og inkluderer hverandre. Vi ønsker å ha dette som forbildet for organisasjonen vår.

Valgkomiteen består av Berit Børte og Andrew McMillion som har som oppdrag å finne kandidater til styret i NSS. Valgkomiteen kommer til å ha «intervjuer» med kandidater tidlig i 2017, for å danne seg et bilde av hvilke kompetanser som finnes. En styreposisjon i et år kan bli både spennende og interessant. Styret trenger stabilitet, men også fornyelse. Styret trenger kandidater med prosess og ledererfaring, kunnskap om planteavl og vedlikehold, media- og kommunikasjonserfaring og gode samarbeidsevner. Har du eller en person i ditt nettverk evner og egenskaper som du tenker er nyttige for Styret, vil vi i valgkomiteen gjerne høre fra deg, og gjerne så snart som mulig.

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer:

New Report

Close