Stephen Barstow om Hagesyre, Rumex (artikkelsamling i Norsk Hagetidend)

Plantefaglig leder i KVANN, Stephen Barstow, ble spurt om å skrive en serie artikler om flerårige grønnsaker til medlemsbladet til Det Norsk Hageselskap, Norsk Hagetidend. Norsk Hagetidend har 135 års historie med å skrive om hagerelaterte tema, og det er med stor begeistring at KVANN registrerer at dette historisk viktige hagemagasinet har interesse for å skrive om tema som spiselige vekster, flerårige vekster og skogshage.

Artikkelserien om Stephen sine utvalgte flerårige spiselige plantearter ble publisert hver måned i Hagetidend i 2021. Artiklene legges nå ut fortløpende også hos KVANN, og her er niende artikkel fra utgivelsen i oktober 2021, om hagesyre, Rumex patientia.


For å lære mer om hagesyre bli medlem og meld deg inn i lauget for flerårige grønnsaker.

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: