Årsmøte i Norwegian Seed Savers lørdag 22. april på Ås

Det første årsmøtet i Norwegian Seed Savers (nå KVANN) er vel overstått. Vi ble enige om et norsk navn på foreningen: KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge). Foreningen har nå over 200 betalende medlemmer. Årsmøtet ble avholdt lørdag 22. april fra 10 til 17 på Ås med spennende seminar om Plantehelse på formiddagen før selve årsmøte. Her var det mange muligheter for å komme med innspill til foreningens arbeid fremover! Årsmøtet er også en god anledning til å utveksle frø og plantemateriale med andre medlemmer.

Signert protokoll fra årsmøtet kan du lese her.

Oppdaterte vedtekter kan leses her: Vedtekter for foreningen KVANN jvf vedtak på årsmøte 2017.

 

Program og agenda så slik ut:

Sted: Kantinen i H7, NMBU, høgskoleveien 7, Ås
Fra 10 til 17, lørdag 22. april
Selve årsmøtet begynner kl. 13.
10.00 velkommen v/Stephen Barstow, leder for Norwegian Seed Savers, og mangeårig Planteklubbkoordinator
Seminar om plantehelse: Moderator Morten Rasmussen
10.10 – 10.40 Seminar plantehelse 1 – Siv Remberg, NMBU – fruktsamlingen på NMBU, utfordringer med epleheksekost og pærevisnesjuke
10.40 – 11.10 Seminar plantehelse 2 – Zhibo Zhang, Nibio plantehelse – plantehelsetiltak, hva er det, og hva kan vi løse av problemer idag?
11.10 – 11.40 seminar plantehelse 3 – Kjell Ivar Schia, Sagaplant (karantenestasjon) – hva gjør sagaplant for plantehelse, og hvordan spiller det inn på plantehelse generelt?
11.40 – 12.00 Diskusjon og spørsmål
12.00-13.00 Lunsj: vi legger opp til en enkel lunsj hvor medlemmene gjerne kan ta med et bidrag som kan settes fram på felles bord.
13.00 -17.00 Årsmøte
Agenda for årsmøtet:
1. Registrering av antall stemmeberettigede.
2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Interimsstyrets rapport om arbeidet som er gjort etter stiftelsesmøtet
5. Behandle evt. innkomne forslag
6. Fastsette kontingent
7. Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag
8. Vedta budsjett
9. Valg av norsk navn på foreningen
10. Organisasjonsstruktur
11. Arbeidsplan for 2017
12. Forretningsorden for styret
13. Vedtektsendringer
14. Valg