SEMINAR: Foredrag om frøhvelvet på Svalbard

Som jeg varslet tidligere har vi i KVANN gleder av å få besøk av selveste Åsmund Asdal når vi arrangerer et seminar på Kongsgården i Oslo 8. november kl 18-21.

Asdal er tidligere ansvarlig for plantegenetiske ressurser i Genressurssenteret og er nå ansatt som ansvarlig for Svalbard Globale Frøhvelvet! Vi får også omvisning med litt historie om gartneriet på kongsgården med Marianne Leisner!

Se mer på vår Facebookside! (si gjerne fra om du blir med!)
Detaljene for de som ikke er med på FB!

Velkommen til seminar i gartneriet på Kongsgården!

Gartneriet på Kongsgården er nyrestaurert og held til i nydelege lokaler rett ved Kongsgården. Nydeleg pryd- og kjøkkenhage samt liten gardsbutikk. Vel verd eit besøk! Det blir sal av kaffe og kaker i gartneriet.

Kvelden vil innehalde:

1)
Omvisning med litt historie om gartneriet på kongsgården v/ Marianne Leisner.

2)
Kort presentasjon av KVANN og vårt arbeid med frø og gamle kulturvekster

3)

Et spennende foredrag om frøhvelvet på Svalbard og annet om plantegenetiske ressurser
v/ Åsmund Asdal

4)

Frøquiz

Sal av kaffe og kake og gardsbutikk med mellom andre ting noe flotte hagereiskap

Velkommen!

Adresse: Bygdø Kongsgård, Bygdøyveien 62, 0287 Oslo.
Transport: Buss 30 frå Rådhuset (fire stopp, tek eitt kvarter)

Begrensa parkering ved gartneriet, lettare å parkere på Kongsgården og sidan fortsette gåande på Bygdøveien rundt svingen ca. 300 meter