Medlemssystem på kvann.no

English version

Etter en god prosess det siste halvåret, ruller vi i disse dager ut de første elementene i ny nettløsning. I denne første versjonen er brukerprofiler og medlemstilgang i hovedfokus.

Alle kan nå opprette brukerprofil gratis og vil da motta nyhetsbrev. Fra brukerprofilen kan man selv vedlikeholde sin kontaktinformasjon, kjøpe og vedlikeholde sitt medlemskap og mye annet.

Betalt medlemskap gir stemmerett i organisasjonen, samt tilgang til alle interne dokumenter og mulighet for å delta i ulike aktiviteter.

Medlemskap gir også adgang til å delta i laug, som er våre plantefaglige arbeidsgrupper. Her kan medlemmene knytte forbindelser, og få tilgang til å delta i frø- og plantebytting.

NB! Alle eksisterende medlemmer har fått opprettet en brukerprofil basert på import fra listene vi hadde. Slik kommer du i gang:

  1. Klikk på “Glemt passord?“-knappen på forsiden, eller her, og legg inn den e-postadressen du har registrert hos oss.
  2. Sett nytt passord via lenke fra e-post
  3. Logg inn med din e-postadresse som brukernavn første gang
  4. Mer info:

/////////////

Membership system at kvann.no

We are implementing the first elements of a new web solution. In this first version, user profiles and member access are the main focuses.

Anyone can now create a user profile for free and will then receive newsletters. From the user profile you can keep your contact information current, buy and renew your membership and much more.

Paid membership gives voting rights in the organization, as well as access to all internal documents and the opportunity to participate in various activities.

Membership also gives you access to participation in Guilds (Laug in norw.), through which we organize our work in particular plant groups and themes. Through guilds, the members can interact with each other and have access to priority plants and seeds.

NB! All existing members now have a user profile based on imports from the membership register we had. This is how you get started:

  • Click the “Forgot password?” button on the front page, or here, and enter the email address you registered with us.
  • Set new password via the link sent by email
  • Log in with your email address as your username for the first time
  • More info:

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer: