Distribusjon av virusrensede miniknoller av potet 2022

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer, og for å holde sykdommene mest mulig i sjakk av hensyn til kvaliteten av potetproduksjonen, er det over mange år utviklet et strengt forvaltningsregime for settepotetproduksjon, og tilgang til formeringsmateriale er lovregulert. Dette innebærer følgende:

 • Det er forbud mot å gi potetknoller videre til andre.
 • Det er derimot lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.’
 • Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere.
 • Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

KVANN formidler i år virusrensede miniknoller av følgende potetsorter:

 • Ringerikspotet
 • Ingeleivseple
 • Svartpotet fra Vegårdshei
 • Svart Valdres
 • Shetland Black
 • Rosenpotet
 • Buddhisten fra Snåsa
 • Åspotet
 • Tromøya
 • Marius II

LES OM SORTENE HER

KVANNs arbeide med dette er støttet fra Landbruksdirektoratet, som i sin helhet går til å betale Overhalla Klonavlssenter for å produsere knollene fra meristemuttaket fra klonarkivet på Ås. Knollene er gratis for publikum, men det må betales for frakt (50,-) og ekspedisjon (350,-).

Meld interesse for andre sorter

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Ta kontakt med oss, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: