Distribusjon av virusrensede miniknoller 2023

Årets miniknoller er klare for bestilling.

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer, og for å holde sykdommene mest mulig i sjakk av hensyn til kvaliteten av potetproduksjonen, er det over mange år utviklet et strengt forvaltningsregime for settepotetproduksjon, og tilgang til formeringsmateriale er lovregulert. Dette innebærer følgende:

 • Det er forbud mot å gi potetknoller videre til andre.
 • Det er derimot lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.’
 • Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere.
 • Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

KVANN formidler i år virusrensede miniknoller av følgende potetsorter:

 • Purple peruvian UTSOLGT
 • Sarpo tominia
 • Gullauge, rød
 • Jøssing
 • Kerrs pink blå
 • Tromøypotet
 • Marius II
 • Rosenpotet
 • Åspotet
 • Blå kongo
  (Tidlig blå fra Halden var ikke i sortimentet, og ble derfor byttet til Blå kongo)

LES OM SORTENE HER

KVANNs arbeide med dette er støttet fra Landbruksdirektoratet, som i sin helhet går til å betale Overhalla Klonavlssenter for å produsere knollene fra meristemuttaket fra klonarkivet på Ås. Knollene er gratis for publikum, men det må betales for frakt (50,-) og ekspedisjon (350,-).

Bestillingen åpner i uke 12. Når det er klart kan man komme til bestillingsnettsiden ved å trykke på knappen under.

Sesongmøte for potetlauget

Ingrid Indergaard, laugsleder i potetlauget, presenterer årets sorter og viser hvordan og når man bestiller miniknoller.

Morten Rasmussen fra NIBIO deltar for å snakke om delikatessepotet prosjektet, interesse for gamle sorter og potetbevaring i potetgenbanken.

Fredrik Magnussen fra Slæpen gård viser noen av hans landsorter. Fredrik dyrker mange gamle sorter på gården, og er involvert i et settepotet produksjon prosjekt i samarbeid med Norsk bruksgenbank.

Opptaket legges her:

Relaterte artikler

Kommentarer

 1. Jeg fikk 4 sorter miniknoller, som ble satt i jorda på Balsfjord gamle prestegård i begynnelsen av juni. De ble tatt opp 17.september. Resultatet ble: Rød gulløye – 900gr (skurv på 100gr), Åspotet – 700gr (skurv på 1 potet), Jøssing – 500 gr (skurv på halvparten), Purple peruvian – 400gr. Den siste var vanskelig å finne i jorda, fordi den var mørk og røttene hadde spredt seg vidt. Min konklusjon er at jeg vil sette Rød gulløye og Åspotet neste år. Jeg har tatt bilder, men vet ikke hvordan jeg får lagt de til kommentaren.

Kommende arrangementer: