Møte med Landbruksdirektoratet

Strategi for bevaring av genressurser

Tre representanter fra KVANN var i dag, 27.09.2018, i møte med Landbruksdirektoratet om arbeidet med den nye strategien for bevaring av norske genressurser. Vi ga en rekke innspill til arbeidet med den nye strategien. Hele innspillet kan leses her: KVANNs innspill til ny strategi for genressurser L dir.

KVANN legger vekt på at genetiske planteressureser både må bevares og utvikles. Vi trenger både de gamle sortene, deres nye etterkommere, deres gamle ville formødre og nye arter som er egnet for vårt nordlige landbruk. Det er ikke nok å bevare genene i en frøbank. Det er heller ikke nok med noen få forsøksstasjoner i Sør-Norge og på flatlandet. Genmaterialet må leve og brukes over hele landet, inkludert i nord og i fjellbygdene. Det bør være økt fokus på nye flerårige planter som er mer robuste mot klimaendringer, lagrer mer karbon og kan dyrkes i kaldere strøk. Vi trenger et mangfold av genetiske ressurser, dyrkningsmetoder og steder og tilsvarende kunnskap for å sikre nok og næringsrik mat i møtet med fremtidens endringer i klima og produksjonsforhold.

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer:

New Report

Close