Høring – forenklet omsetning av settepoteter i små kvanta

Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere for hageeiere å få tilgang til små kvanta av sertifiserte settepoteter. Det er derfor sendt ut på høring et forslag til endring i forskrift om settepoteter. KVANN er blant høringsinstansene. Høringsfristen er 30. mars, og KVANN tar gjerne imot innspill fra medlemmene. Les høringsdokumentene her.

“Mattilsynet ønsker å fremme forslag om at sertifiserte settepoteter i små kvanta, beregnet på hus- og hagemarkedet, kan omsettes i løs vekt eller i mindre enheter uten krav om særskilt merking eller lukking av emballasjen. Dette vil kunne bidra til et mer tilpasset og rimeligere innkjøp av settepoteter for de som ønsker kun et begrenset kvantum, og kanskje bare noen få poteter av flere potetsorter med ulike egenskaper. Samtidig vil det gjøre at innkjøpte matpoteter i mindre grad brukes som settepoteter, noe som vil gi redusert risiko for spredning av skadegjørere.”

Relaterte artikler

Kommende arrangementer: