Innspill til statsbudsjettet

Styreleder Merete Furuberg og organisasjonssekretær Guri Bugge på høring i Næringskomiteen på Stortinget

17. oktober inviterte Næringskomiteen på Stortinget til høring om statsbudsjettet. KVANN sendte høringssvar der vi oppfordret til å styrke posten for genressurstiltak, og ba komiteen vurdere om KVANN kunne få støtte over landbruksdepartementets midler til drift av organisasjoner og foreninger.

Deltakelsen i høringsmøtet bidro til å gjøre flere oppmerksomme på KVANNs arbeid, og legger grunnlag for videre arbeid opp mot statlige myndigheter.

Her er opptak av KVANNs innlegg for næringskomiteen, ved styreleder Merete Furuberg, og organisasjonssekretær Guri Bugge:

Her finner dere lenke til video på stortingets hjemmesider.

Her finner dere KVANNs skriftlige innspill til statsbudsjettet.

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: