Aktuelle arter for Artsdatabankens risikovurdering?

Styret lager nå en liste over arter / sorter vi kommer til å foreslå for Artsdatabankens neste risikovurdering for det norske biomangfoldet, Fremmedartslista. Vi merker at noen av artene som dyrkes og deles blant nyttevekstmiljøet i landet ikke er på denne listen, samt at enkelte har særegne sorter med redusert formeringspotensielle. Vi ønsker å fremme muligheten for å ta dette med i de neste vurderingene.

Styremedlem Bernhard Kløw Askedalen har vært i kontakt med Reidar Elven, leder for ekspertkomiteen for karplanter i Fremmedartslista. Vi ble foreslått å lage denne listen og at neste vurdering igangsettes om ikke lenge, mulig våren 2021.

Hovedformålet med en slik liste fra KVANN er at det er enkelte arter som deles blant medlemmer og andre i miljøet som ikke er tatt opp til vurdering av Artsdatabanken ennå. Vi ønsker å spørre om råd fra ekspertene i panelet for fremmedartsvurderingene, for å redusere sjansen for at vi ubevisst sprer arter som senere blir invasive i norsk natur. Nå er vi i idémyldringsfasen, og kaster dermed rundt litt forslag som vi fortsatt undersøker. Det kan se ut til at vi i forslaget vårt også legger inn noen kultivarer av «problemplanter», eller høyere planter i SE-, HI- og PH-klassene i Fremmedartslista 2018. Om ikke annet forsikrer vi oss om at Artsdatabanken er oppmerksomme på at de finnes, og at det er ønske om at de tas med i vurderingene.

Har dere innspill til arter og sorter vi burde ta med? Sjekk på denne linken om du er usikker på om nytteveksten du tenker på er på Fremmedartslista. Innspill kan sendes til Bernhard.

Mvh Bernhard, styremedlem i KVANN

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer:

New Report

Close