Kvann.no oppgraderer medlemssidene.

I januar og februar kan det forventes avvik fra vanlig funksjonalitet på nettsiden kvann.no. Vi oppgraderer medlemssystemet og laugssidene, noe som medfører bl.a. at automatiske e-post utsendelser ikke fungerer som de skal.

Medlemmer som har fått beskjed om at medlemskapet er utløpt, tross at man har betalt nytt, kan se bort i fra e-posten om avsluttet medlemskap. Det nye medlemskapet er aktivt så snart innbetalingen er utført.

Vi regner med å bli ferdig med vedlikeholdet og oppgraderingen innen mars 2021. For spørsmål eller henvendelser om feilmeldinger kontakt oss på medlem@kvann.no

Related Articles

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Responses

Kommende arrangementer:

New Report

Close