Foredrag om Prof. Fredrik Christian Schübeler.

Museum for universitets- og vitenskapshistorie/ Universitetshistorisk fotobase, UiO.

Vi har endelig gleden av å invitere til det lenge etterlengtede foredraget om Prof. Fredrik Christian Schübeler! Det har lenge blitt utsatt pga. Koronaepidemien – siden mars 2020. Foredraget er ved Professor emerita Liv Borgen ved Botanisk hage på Tøyen. Etter foredraget har vi en samtale om hvordan Schübelers storstilte arbeid og engasjement kan følges opp i vår tid. Denne samtalen ledes av Mari Marstein og Stephen Barstow. Møtet er for medlemmer av KVANN. For å delta må du klikke deg inn på vår hjemmeside og melde deg på.

Fredrik Christian Schübeler (1815-1892) var botaniker og professor ved Universitetet i Kristiania. Fra 1863 til sin død var han direktør ved Botanisk hage på Tøyen, og det var i denne perioden han organiserte et nettverk av forsøkshager over hele Norge for å prøve ut nye nytteplanter. Schübeler var folkeopplyser og utga en rekke populære skrifter om hagedyrkning, slik som Havebog for almuen (1856) og Kjøkkenhaven (1865), som kom ut i mange opplag og ble oversatt til flere europeiske språk. Men det er hans forsøk med kultivering av planter det skal handle om her, et prosjekt som også gjorde han internasjonalt berømt.

Schübeler ville skaffe seg oversikt over Norges ville og dyrkede nytteplanter, både kulturhistorien, bruksområdene, utbredelsen og klimakravene. Med base i hagen på Tøyen satte han i gang en storstilet forsøksvirksomhet over hele landet. Han vervet han et omfattende nett av såkalte forsøksverter i alle landsdeler, især blant prester og prestefruer. Uten annen utgift for staten enn porto, etablerte han på denne måten et stort antall forsøksstasjoner over hele landet, nærmere 80 i alt, dit han vært år sendte frø og planter for utprøving under ulike klimaforhold. Gjennom denne landsomfattende virksomheten ønsket Schübeler blant annet å teste hardførhet og fastslå klimatiske grenser for plantelivet i Norge og resultatet ble Viridarium Norvegicum: Norges Væxtrige; Et Bidrag Til Nord-Europas Natur- Og Cultur-Historie (1888).

KVANN har nå gått i bresjen for å reetablere et «Schübelers nettverk» for vår tid, men basert på den store botanikerens grunnideer og virke. Nettverket ble etablert den 10. juni og er under oppstart. Mer informasjon om dette på vår hjemmeside: https://kvann.no/schubeler/

Foredrag om Prof. Fredrik Christian Schübeler kan sees her:

https://kvann.no/schubeler/aktuelt/

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer: