Sarpo Tominia – Potet med potensiale.

Sarpo Tomina

Teksten er hentet fra Stephen Barstow sitt blogginnlegg 19 oktober 2020, og handler om potetsorten Sarpo Tominia. Bloggsiden til Stephen Barstow er utformet nærmest som en privat nyttevekstdatabase, der man kan lese om mange av nyttevekstene han har erfaring med, http://www.edimentals.com/blog/

To read this article in english, please visit: http://www.edimentals.com/blog/?p=26787

SARPO TOMINIA – INNHØSTING NR 17

Jeg har dyrket den tørråte-resistente potetsorten Sarpo Tominia hvert år siden 2004, og den fortsetter å levere og viser ingen tegn til nedsatt resistens. Plantene av denne sorten fortsetter veksten helt frem til de første harde frostnettene, og gir eventyrlige avlinger her hos meg. I Storbritannia ble denne sorten ansett som lik Sarpo Mira og sorten ble fjernet fra salg.  Imidlertid er mine observasjoner at Tominia gir litt bedre avlinger enn Mira her, sannsynligvis fordi sorten er litt tidligere. Dette gjør liten forskjell i Storbritannia, men kan være signifikant her i Norge. Når potetplantens vekst stoppes opp av frost, vil denne noe tidligere sorten kunne være spesielt viktig i områder med tidlig frost.

KVANN administrerer et nasjonalt potetprosjekt og tilbyr 10 virusrensede sorter hvert år, av de rundt 80 tradisjonelle sortene som er tatt vare på. Medlemmer har ikke lov til å gi sortene til andre, men kan dyrke sine egne settepoteter. Dette er for å redusere spredning av virus og andre sykdommer. På sikt vil KVANN kunne tilby de fleste potetsorter av interesse, og har derfor inkludert andre populære ikke-kommersielle varianter i programmet, som Sarpo Mira, som har vært inkludert i noen år nå.

Medlemmene får tilsendt 3 miniknoller av hvert sort, og disse blir deretter brukt til å produsere settepoteter for året etter. Vi vil nå også inkludere Sarpo Tominia i programmet. Der vi ønsker å gjennomføre komparative studier mellom disse to variantene, i forskjellige landsdeler. Det blir et par år før Sarpo Tominia tidligst er tilgjengelig. I mellomtiden blir Sarpo Mira tilgjengelig vår 2021.

Om du bor i et område med tidlig kuldegrader og kunne tenke deg å være med i prosjektet å sammenligne sortene, ta gjerne kontakt med oss på mail medlem@kvann.no
Se også min artikkel om Sarpo potetene i Nyhetsbrev #13 hvor dette ble tatt opp for første gang.

Innhøsting hos Stephen Barstow. Oktober 2020, 17. generasjon Sarpo Tominia, Malvik, Trøndelag

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer:

New Report

Close