Frøkurs i Stavanger

KVANN innbyr medlemmer og andre interesserte til kurs i frødyrking/frøsamling, foredrag om nyttevekster, hagevandring og frøbytte mm. helgen 27. og … Les mer

Podekurs i Hurdal

17. februar 2018 arrangerte Ebbe Dam Meinild i økolandsbyen podekurs i samarbeid med KVANN. KVANNs Eirik Lillebøe Wiken var instruktør. … Les mer

Nybegynnerkurs i frøsamling

Det var så stor interesse da KVANN inviterte til nybegynnerkurs i frøsamling på Litteraturhuset i Oslo Søndag 29. oktober 2017 at … Les mer