Innspill til Stortinget

Klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser – genressursene må med! KVANN deltok torsdag 7. februar i … Les mer

Frøkurs i Stavanger

KVANN innbyr medlemmer og andre interesserte til kurs i frødyrking/frøsamling, foredrag om nyttevekster, hagevandring og frøbytte mm. helgen 27. og … Les mer

Årsmøte 2018

Helgen 14. og 15.april 2018 var det årsmøte og faghelg for KVANN på Njøs i Sogn med spennende faglig program … Les mer