Om kvann, Angelica archangelica.

Foto: Ove Fosså

Kvann har vært en betydningsfull nyttevekst i Norden og det er mange referanser som understreker hvor viktig denne planten har vært for folk, siden middelalderen frem til i dag. Kvann heter på latin, Angelica archangelica, som direkte oversatt betyr engel erkeengel, som er et mektig navn gitt en plante. Navngivningen alene gir en indikasjon på hvor høyt verdsatt denne planten har vært for folk. På gammelnorsk het planten hvönn og har vært en så viktig nyttevekst, at den ble kultivert som matplante på gårder. Fra gammelt av er det også kjent at planten var eksportvare fra Norden, sørover.

I historisk perspektiv kan man nok konkludere med at Kvann i dag er en svært undervurdert nyttevekst. Vi i KVANN – Kunnskap og Vern Av Norske Nytteplanter, syns at Kvann fortjener en renessanse som nyttevekst og matplante. I den anledning har vi fått godkjennelse av Ove Fosså, til å publisere hans engelske artikkel om Vossakvann fra 2006, publisert i Wild Food (Proceedings of the 2003 Oxford Symposium on Food and Cookery). Artikkelen kan du laste ned her:

Foretrekker du å lese på norsk, er denne avisartikkelen “Vossakvann – en av våre eldste kulturplanter” nyttig. Her skriver Ove Fosså om Kvann som nyttevekst, og hvor viktig det er å ta vare på denne planten fremover.

Ove Fosså har i en årrekke vært deltager i Oxford Symposium sammen med andre matfolk fra hele verden og har holdt flere foredrag der. Han har også vært sentral i Slow Food bevegelsen i Norge.

Fosså, O., 2006. Angelica: From Norwegian Mountains to the English Trifle. Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2004, red. Richard Hosking (Totnes: Prospect Books), ss. 131-142.

Tverrsnitt av fylt bladstilk av Vossakvann, en norsk grønnsak med lange tradisjoner. Foto: Ove Fosså

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer: