Fruktlauget – Hva er et frukttre og hvordan lages moderne frukttrær?

Podemester Wiken

Gartner, podemester og medleder av KVANNs Fruktlaug, Eirik Lillebøe Wiken, forteller oss i dette kurset hva et frukttre består av og hvordan det lages. Han tar for seg ulike typer for grunnstammer og hvordan de brukes sammen med podekvister fra edelsorter for å lage nye trær. Dette er ikke et podekurs – det kommer det flere av til våren.

Kurset er Fruktlaugets grunnkurs for alle fruktinteresserte – på linje med frøkursene i de andre plantelaugene i KVANN. Eirik stiller også kritiske spørsmål til moderne produksjon av frukttrær: Er de egnet for våre hager? Vil de leve videre for våre barnebarn? Er de tilpasset vårt framtidige klima og miljø?

Kurset åpner for en samtale mellom deltakerne etter Eiriks innledning. Kurset er også en del av Fruktlaugets forberedelser til bestilling av grunnstammer og podekvister denne høsten. Her får deltakerne nødvendig kunnskap for å delta i våre bestillinger av begge deler. Kurset er også en forutsetning for å delta på podekursene våre til våren.

Kurset er gratis og åpent for alle KVANN-medlemmer. Meld deg på her

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: