Gratulerer til Schübelers nettverk med tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB!

Vi har i dag fått det gledelige budskapet om at Schübelers nettverk har fått tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB på 450 000 kr. Schübelers nettverk ble offisielt lansert på et nettmøte den 10.juni med i alt 38 deltakere fra 25 prestegårder, hager og foreninger. I tillegg til hagene deltok Opplysningsvesenets fond, Det norske hageselskap, Norges sopp- og nyttevekstforbund og representanter for flere museumshager. Nettverket er en hovedsatsing for KVANN og kommer som et resultat av flere medlemmers ønske og oppfordring. KVANN ønsker spesielt å gratulere styreleder i nettverket Kjell Hødnebø! Kjell har lagt ned en formidabel innsats i etableringen av nettverket så langt, og med tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB vil vi kunne glede oss over ekstra mye aktivitet i året som kommer.

Les mer om Schübelers nettverk

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer: