Fruktlaugetskurs 6 desember.


Fruktlauget arrangerte kurs tirsdag 6. desember kl 19:00 – 21:00. Et introduksjonskurs for alle som er interessert i frukt og fruktdyrking. Det gir grunnleggende forståelse av hva et frukttre er, og hvilke typer grunnstammer man kan velge sammen med en presentasjon av årets fruktsorter som lauget vil bestille podekvister av.

Fruktlauget takker alle de som var med på kurset for deltakelsen og positive tilbakemeldinger etter kurset. Her er lenke til et kompendium over tema som ble presentert på kurset:

Introduksjonskurs for Fruktlauget

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer:

New Report

Close