Bestilling av podekvister våren 2023

Bestilling av podekvister våren 2023.

Bestilling av podekvister har vært forsinket fordi vi har ventet på testresultater fra Mattilsynet. Etter mye venting er det nå klart at KVANN i 2023 ikke får bestille podekvist fra noen av NIBIOs klonarkiv. Årsaken er ny spredning av svært smittsomme sykdommer på frukttrær, noe heller ikke KVANN vil medvirke til. Vi må derfor bruke de kommersielle leverandørene Graminor på Njøs og Sagaplant i Telemark som har testet sine sorter. Dette gjør bestillinga mer kostbar og snevrer inn antallet sorter. Vi beklager dette, og har tatt det opp med både Mattilsynet og Norsk genresurssenter/NIBIO. Vi håper at vi sammen kan finne en løsning på problemet for neste sesong. For 2023 kan vi derfor tilby podekvist av fire pæresorter (Herzogin Elsa, Moltke, Blodpære og Rød høstbergamott) og fem eplesorter (Aroma Fagravoll, Sonja, Rød Prins, Katja og Tranparente Blanche). Sortene bestilles gjennom nettbutikken

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer: